TKS-Bygg AS

Byggeår: 2014
Entrepenør: TKS-Bygg AS
Adresse bygg: Landstadtsgate 25, 3210 Sandefjord